close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ YAKUZA PRINCESS (2021)

YAKUZA PRINCESS (2021)

ดูหนัง Yakuza Princess (2021) ในบราซิล อาเคมิพบว่าเธอเป็นทายาทของอาณาจักรยากูซ่า หลังจากนั้น ชะตากรรมของเธอก็เข้าสู่เกลียวของความรุนแรงและความลึกลับ ที่ซึ่งไกจิน (ชาวต่างชาติ) ที่คอยปกป้องเธอตลอดเวลา ชิโระ อาจถูกส่งตัวไปฆ่าเธอจริงๆ