close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ WULIANG (2020)

WULIANG (2020)

ดูหนัง หลังจากที่ราชสำนักโจมตีคฤหาสน์ Wuliang เพื่อค้นหาพระสูตรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกของนักสู้ Gushi ชื่อ Feng Ren ได้รับมอบหมายให้ปกป้อง Po Xiao เด็กตาบอดที่เขาเชื่อว่าเป็นเจ้าของพระสูตร อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้า Feng Ren ก็ได้เรียนรู้ว่าต้นฉบับพระสูตรประทับอยู่บนร่างกายของ Po Xiao ขณะที่พวกเขากำลังพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกันและกัน Feng Ren เริ่มสงสัยว่า Po Xiao ไม่ซื่อสัตย์กับเขาอย่างสมบูรณ์