ดูหนังออนไลน์ Vinterviken (2021) วินเทอร์ไวเคน

Vinterviken (2021) วินเทอร์ไวเคน

เด็กสองคนโตมาในเมืองเดียวกัน แต่แยกกันอยู่หลายปีแสง แยกจากกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นั่นคือจนถึงวันที่พวกเขาเริ่มเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเดียวกัน