close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ This Is Where I Leave You (2014) ครอบครัวอลวน

This Is Where I Leave You (2014) ครอบครัวอลวน

ดูหนัง หลังจากที่พ่อของพวกเขาจากไป พี่น้องที่โตแล้วสี่คนถูกบังคับให้กลับไปบ้านในวัยเด็กและอาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ พร้อมกับแม่ที่แบ่งกันกินมากเกินไป และคู่สมรส อดีตแฟนสาว และผู้ที่อาจเคยเป็น