close banner

close banner

close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ The Siam Renaissance (2004) ทวิภพ

The Siam Renaissance (2004) ทวิภพ

ดูหนัง กระจกเชื่อมสองโลก กรุงเทพฯ สมัยใหม่ และกรุงเทพฯ ในรัชกาลที่ 4 เข้าด้วยกัน มณีจันทร์ นักการทูตที่สืบสวนเพิ่งเปิดโปงเอกสารเกี่ยวกับประเทศไทยโบราณในฝรั่งเศส ได้เรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังพวกเขาโดยตรงขณะที่เธอเดินทางย้อนเวลากลับไปผ่านกระจกเงา