close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ The Red Violin (1998) ไวโอลินเลือด

The Red Violin (1998) ไวโอลินเลือด

ดูหนัง การเดินทางระหกระเหินของไวโอลินที่ถือกำเนิดขึ้นมาจา กความรักที่รุนแรง และวนเวียนอยู่กับความรู้สึก เช่นนั้น ตลอดเวลาราว 300 ปีที่มี ผู้ผลัดกันครอบครองอย่างน้อย 4 ชั่วอายุคนใน 4 แผ่นดินจากอิตาลี สู่ออสเตรีย อังกฤษและจีน นอกเหนือจากเรื่องราวเข้มข้นของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อ งในแต่ละช่วงเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องประสบเหมือนกันก็คือความตาย ไม่มีใครล่วงรู้ถึงความลึกลับของไวโอลินสีแดงตัวนี้