close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ The Most Assassinated Woman in the World ราชินีฉากสยอง

The Most Assassinated Woman in the World ราชินีฉากสยอง

ในปารีสช่วงยุค 30 นักแสดงหญิงผู้โด่งดังจากฉากการตายสุดสยองนองเลือดในการแสดงที่โรงละครกร็อง กีญอลต้องรับมือกับสตอล์กเกอร์ปริศนาและเรื่องราวในอดีตที่ตามหลอกหลอนเธอ