close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ The Elephant Boy (2003) ช้างเพื่อนแก้ว

The Elephant Boy (2003) ช้างเพื่อนแก้ว

ดูหนัง ช้างเพื่อนแก้ว 1 (2003)Lah เป็นควาญช้างที่ทำงานช้างของเขาที่ไซต์ตัดไม้ผิดกฎหมายในพม่า เมื่อพวกเขากำลังจะถูกจับเขาส่งลูกชายแสงและช้างไปหาญาติในกรุงเทพ แสงลงเอยขอทานตามท้องถนนของกรุงเทพฯพร้อมกับช้างของเขาและเขาได้ติดต่อกับพวกมาเฟียในท้องที่ที่ต้องการการตัดหรืออื่น ๆ