close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ The Claus Family (2020) คริสต์มาสตระกูลคลอส.

The Claus Family (2020) คริสต์มาสตระกูลคลอส.

หลังจากพบว่าปู่ของเขาคือซานตาคลอส จูลส์ต้องช่วยเขาส่งของขวัญไปทั่วโลก แต่ความเกลียดชังของ Jules ในวันคริสต์มาสอาจทำให้เรื่องนั้นยากกว่าที่ซานต้าคิด