close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ TO THE BEAT BACK 2 SCHOOL (2020)

TO THE BEAT BACK 2 SCHOOL (2020)

ความเป็นพี่น้องได้รับการทดสอบการแข่งขันที่ร้อนแรงขึ้นและความผูกพันใหม่เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนกลับไปที่โรงเรียนศิลปะการแสดงเพื่อแข่งขันกันเพื่อชิงทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนที่จ่ายให้กับ Conservatory of Fine Arts อันทรงเกียรติ