close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ THE FRENCH DISPATCH (2021) ก๊วนข่าวหัวเห็ด

THE FRENCH DISPATCH (2021) ก๊วนข่าวหัวเห็ด

ดูหนัง จดหมายรักถึงนักข่าวที่ตั้งขึ้นในด่านหน้าของหนังสือพิมพ์อเมริกันในเมืองสมมติของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวบรวมเรื่องราวที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร The French Dispatch ให้มีชีวิต