close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Six Minutes to Midnight (2020) พลิกชะตาจารชน

Six Minutes to Midnight (2020) พลิกชะตาจารชน

ในฤดูร้อนปี 1939 ครูโรงเรียน Thomas Miller (Eddie Izzard) รับหน้าที่สอนภาษาอังกฤษในนาทีสุดท้ายที่ Augusta-Victoria College, Bexhill-on-Sea ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาทางชายฝั่งตอนใต้ของอังกฤษ แม้จะมีเมฆพายุทางการเมืองก่อตัวขึ้นทั่วยุโรป ธิดาของครอบครัวผู้มีอิทธิพลในนาซีเยอรมนีเรียนรู้การเนรเทศ เช็คสเปียร์ และการเป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของ Hitler’s League of German Girls