close banner

close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ SWITCHED (2020) เปลี่ยนแล้ว

SWITCHED (2020) เปลี่ยนแล้ว

ดูหนัง แคสซานดราอีแวนส์เบื่อหน่ายกับการถูกรังแกภาวนาว่าบทกวีของเธอ Katie Sharp นางพญาผึ้งของโซเชียลมีเดียรู้ว่าการเดินในรองเท้าของเธอเป็นอย่างไรบ้าง คำอธิษฐานของเธอได้รับคำตอบในแบบที่ไม่คาดคิดเมื่อพวกเขาเปลี่ยน