close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ SHINY FLAKES THE TEENAGE DRUG LORD (2021) ชายนี่ เฟลคส์ เจ้าพ่อยาวัยรุ่น

SHINY FLAKES THE TEENAGE DRUG LORD (2021) ชายนี่ เฟลคส์ เจ้าพ่อยาวัยรุ่น

แม็กซ์ เอส. จะเผยเส้นทางการสร้างธุรกิจค้ายาเสพติดที่เริ่มต้นจากห้องนอนสมัยวัยรุ่นผ่านเรื่องราวที่นำไปสร้างเป็นซีรีส์ "วัยลองของ" นี้