close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ ROGUE CITY BRONX (2020) เมืองโหด

ROGUE CITY BRONX (2020) เมืองโหด

ดูหนัง เมื่อตำรวจตงฉินนายหนึ่งต้องตกอยู่ท่ามกลางการทุจริตในวงการตำรวจและแก๊งมาเฟียที่ไม่กินเส้นกันในมาร์แซย์ เขาจึงต้องลงมือปกป้องบรรดาตำรวจในทีมของเขาด้วยตัวเอง