close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ PRESIDENTS (2021)

PRESIDENTS (2021)

Nicolas ซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่เกษียณอายุแล้ว ต้องการโน้มน้าวให้ Francois ซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่เกษียณอายุคนอื่นและอดีตคู่ต่อสู้ที่แย่ที่สุด ให้พวกเขาสามารถลงสมัครรับตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยกันอีกครั้ง