close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Oxygen (2021) ออกซิเจน

Oxygen (2021) ออกซิเจน

หลังจากฟื้นขึ้นมาในแคปซูลแช่แข็ง ลิซต้องหาทางเอาชีวิตรอดและนึกให้ออกว่าตัวเองเป็นใครก่อนที่ออกซิเจนจะหมดลง.