close banner

close banner

close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ McLintock (1963)

McLintock (1963)

ดูหนัง เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ผู้มั่งคั่ง GW McLintock ใช้อำนาจและอิทธิพลของเขาในดินแดนเพื่อรักษาความสงบสุขระหว่างชาวนา เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ คนเก็บที่ดิน ชาวอินเดียนแดง และข้าราชการที่ทุจริต