close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ MUSIC (2021) มิวสิก

MUSIC (2021) มิวสิก

ซูเพิ่งมีสติสัมปชัญญะเมื่อได้รับข่าวว่าเธอจะกลายเป็นผู้พิทักษ์เพียงคนเดียวของมิวสิกน้องสาวต่างมารดาของเธอ เด็กสาวออทิสติกสเปกตรัม ภาพยนตร์เรื่องนี้สำรวจสองธีมโปรดของ Sia การค้นหาเสียงของคุณและสร้างครอบครัว