close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Home (2015) โฮม

Home (2015) โฮม

เรื่องราวในโลกอนาคต ที่ซึ่งโลกมนุษย์ถูกยึดครอง โดย บูฟ เอเลี่ยนจากต่างดาวที่มั่นใจตัวเองจนเกินเหตุ หลังจากเคยแห้วกับการยึดครองดาวดวงอื่นมาแล้วหลายดวง ด้วยความต้องการสถานที่สำหรับตั้งถิ่นฐานแห่งเผ่าพันธุ์ ทำให้จำเป็นต้องเสาะแสวงหาจนได้มาเจอดาวโลก ทำให้ขณะนั้นเอง ในระหว่างที่เหล่าบูฟต่างกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการจัดระเบียบปรับปรุงโลก ทำให้