close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Great White (2021) เทพเจ้าสีขาว

Great White (2021) เทพเจ้าสีขาว

โดยเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ค้นพบว่าตัวเองกำลังจะเป็นแม่คน ต้องมาประสบชะตากรรมผจญฉลามยักษ์กลางมหาสมุทร และพยายามเอาตัวให้รอดด้วยสัญชาตญาณของคนเป็นแม่