close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Ghost Lab (2021) ฉีกกฎทดลองผี

Ghost Lab (2021) ฉีกกฎทดลองผี

พวกเขาเชื่อว่าผีมีจริง แต่การพิสูจน์อาจจะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเอง... หรือยิ่งกว่านั้น