close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ EMICIDA AMARELO IT’S ALL FOR YESTERDAY (2020) บทเพลงเพื่อวันวาน

EMICIDA AMARELO IT’S ALL FOR YESTERDAY (2020) บทเพลงเพื่อวันวาน

เอมิซีดา แร็ปเปอร์และนักเคลื่อนไหวจะมาเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบราซิลผิวสีที่ทั้งเข้มข้นและหลากหลาย พร้อมด้วยฉากการแสดงคอนเสิร์ตของเขาที่โรงละครในเซาเปาโล