close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Don’t Be Afraid of the Dark (2010) อย่ากลัวมืด ถ้าไม่กลัวตาย

Don’t Be Afraid of the Dark (2010) อย่ากลัวมืด ถ้าไม่กลัวตาย

เด็กสาวที่ถูกส่งตัวไปอาศัยอยู่กับพ่อของเธอและแฟนใหม่ของเขาเชื่อว่าเธอได้ปล่อยสิ่งมีชีวิตจากหลุมเถ้าที่ปิดสนิทในห้องใต้ดินของบ้านใหม่ของเธอ