close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Criminal (2016) คนสมองเดือด

Criminal (2016) คนสมองเดือด

ในความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะหยุดยั้งแผนการอันชั่วร้าย ความทรงจำ ความลับ และทักษะของเจ้าหน้าที่ซีไอเอที่เสียชีวิตแล้ว ถูกฝังเข้าไปในนักโทษประหารด้วยความหวังว่าเขาจะทำภารกิจของผู้ปฏิบัติการให้สำเร็จ