close banner

close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Coda (2021)

Coda (2021)

ดูหนัง ในฐานะที่เป็น CODA (เด็กที่เป็นผู้ใหญ่หูหนวก) รูบี้เป็นคนหูหนวกเพียงคนเดียวในครอบครัวที่หูหนวกของเธอ เมื่อธุรกิจประมงของครอบครัวถูกคุกคาม รูบี้พบว่าตัวเองขาดการไล่ตามความรักในเสียงเพลงกับความกลัวที่จะละทิ้งพ่อแม่

TAGS :