close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ CRAZY AWESOME TEACHERS (2020) ครูขอลุย

CRAZY AWESOME TEACHERS (2020) ครูขอลุย

เมื่อเงินเดือนของบุคลากรในโรงเรียนถูกขโมย ครูหนุ่มคนใหม่ที่ไม่ได้อยากจะมาเป็นครูคนหนึ่งจึงพยายามตามหาเงินก้อนนั้นจนได้ค้นพบความสุขในการสอนหนังสือ