close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ Boot Camp (2008)  ค่ายฝึกขังโหด hd

Boot Camp (2008) ค่ายฝึกขังโหด hd

ดูหนัง กลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาถูกส่งไปยังโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพในค่ายห่างไกลบนเกาะฟิจิ สิ่งที่พ่อแม่ของพวกเขาเชื่อว่าเป็นสถาบันที่หรูหราล้ำสมัยในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามกลายเป็นค่ายฝึกเหมือนคุกที่พวกเขาถูกทารุณกรรมและล้างสมอง