close banner

close banner

close banner

close banner

close banner

close banner
ดูหนังออนไลน์ หลวงพี่เเจ๊ส 5G

หลวงพี่เเจ๊ส 5G

ดูหนัง หลวงพี่แจ๊ส 5G เรื่องราวหลังเกิดจากเหตุการณ์วุ่นวายที่หลวงพี่แจ๊ส(แจ๊ส ชวนชื่น) ได้เข้ามาพบเจอเรื่องราวมากมาย ในเมืองหลวงก็ทำให้ท่านได้รับรู้ถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นพระภิกษุ ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากเรื่องของความรัก,ความโลภ,ความโกรธและความหลงได้